Зеления покрив, ремонт и поддръжка

Зелен покрив - ремонт и услуги

Озеленяването на сгради и покриви е традиция, която има дълбоки корени в западна Европа. Трябва да се отбележи, че екстензивното озеленяване като тип става масово у Германия, Норвегия, Швеция и гр., където климатът не е толкова сух и предполага отглеждането на растенията с мимимум полагане на усилия. Но определено за нашите географски ширини да видите пълзящо растение по стените на къща, асма, или озеленен покрив и тераса не е никаква екзотика. Това, което ни липсва все още на този етап е масовост особено в големите градове. Има и точно отделена и специфична професия като клон от на архитектурата, която се занимава точно с този аспект от строителството, а именно озеленяването. Тези специалисти се наричат ландшафт архитекти и работят заедно със строителните архитекти и инженери при проектирането и изпълнението на сградата, за да бъде зелената обвивка органично свързан със самата сграда компонент.

В най-честите случаи озеленяване на покриви се прави по следните причини: завишаване цената на имота, лукс, допълнителен комфорт на обитателите му, екологична култура и любов към растенията. По-рядко това се случва с цел покриване на необходимите изисквания за минимално количество озеленяване на единица градска площ, заложено в законодателството, защото покривната част или стените на дадена сграда са малка площ, която не може да вияе значително върху общата площ на растителността в града.

Озеленяването на покриви и сгради се прави предимно заради естетически нагласи, еко отношение и урбанистична култура, която не изключва природата от всекидневния ни забързан ритъм на живот.
Нищо по-хубаво от това да си направите романтична вечеря или да изпиете чаша кафе, докато релаксирате на плосък, озеленен покри. За всички останали чиито покривни констукции са от класически тип и не предполагат разходки и отдих на високо, ако не сте Спайдермен ремонтнапкриви.org предлага пакетни услуги за ремонт и поддръжка на покриви, които ще ви гарантират спокойствие и енергийна ефективност през студените и дъждовни месеци. Хидроизолацията на покриви е инвестиция, която ще ви осигури най-добрия начин да запазите покрива си в изрядно състояние максимално дълго и да спестите от разходи за отопление и, разбира се, от ремонтни дейности.